privacy

Privacybeleid | Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Paraktijk Acupunctuur Marie-Claire Janssens (hierna vernoemd als 'de praktijk') is een dienstverlenende praktijk.
De praktijk is actief in diverse disciplines zoals acupunctuur, pijnbestrijding, Tuinamassage en voedings- en lifestyleadvies.
Uw privacy is voor ons erg belangrijk.

Adres:
• Kaai 17b / 4527 AD Aardenburg

Gebruik website door minderjarigen

Deze website is een beoogd medium voor particulieren. De praktijk adviseert om personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, slechts onder toezicht van hun ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik te (laten) maken van de website.

Persoonlijke gegevens

De praktijk hecht waarde aan de bescherming van privacy van de bezoekers van deze website en haar cliënten. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke vormen van (persoons)gegevens wij verzamelen en gebruiken, en welk doel zij dienen.

Verzamelen van gegevens

Via online formulier(en) vragen wij van personen en bedrijven de contactgegevens om in contact te kunnen treden met een cliënt, een bedrijf of contactpersoon binnen een organisatie. De invulresultaten worden niet online bewaard, noch worden deze gegevens aan derden verstrekt.

Bij bezoek van deze website worden, net als bij elke website, IP-adressen van onze bezoekers verzameld. Deze worden echter niet opgeslagen. Gegevens van cliënten worden daar waar mogelijk enkel op lokale systemen opgeslagen. Indien mogelijk, zullen wij het communiceren van cliëntgegevens via digitale weg, zo ver als mogelijk voorkomen.

Daar waar mogelijk, spannen wij ons in om de verzameling van persoonsgegevens te voorkomen.

Derden partijen

Hoewel deze website links bevat naar externe websites (derden), zijn deze links enkel aangebracht om te informeren, ofwel gepubliceerd voor portfolio doeleinden. Bij de inzet van hyperlinks worden mogelijkheden ingezet om privacygevoelige informatie te beperken. De praktijk is niet verantwoordelijk voor content, persoonsgegevens of overige privacygevoelige aanwezigheid op de websites van deze derden.

Verwerking gegevens en diens doel(en)

We verwerken gegevens die de bezoeker zelf actief (online, via de website en/of via e-mailberichten achtergelaten heeft. E-mailadressen zullen verder niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Persoonsgegevens inzien

Na een schriftelijk verzoek (bijvoorbeeld ook via een e-mailbericht) kunnen wij u inzage verschaffen in de persoonsgegevens die worden gebruikt. U kunt de praktijk verzoeken de gegevens:

• te laten schrappen
• te laten wijzigen

Correcties en aanvullingen in deze verklaring

De praktijk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wanneer u deze website bezoekt, adviseren we om ook de privacyverklaring opnieuw door te nemen.

Contact

U kunt contact leggen met de praktijk via de gegevens zoals te lezen op onze contactpagina, of gebruik het online contactformulier.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 18-09-2023